Praktična vožnja v prometu

V okviru usposabljanja za vožnjo kolesa morajo učenci opraviti tudi praktično vožnjo, ki poteka na javnih prometnih površinah v dejanskem cestnem prometu.

Praktična vožnja se navadno opravlja v šolskem okolišu v spremstvu usposobljenega učitelja, upoštevati pa moramo prometno infrastrukturo z vključevanjem različnih prometnih situacij (kolesarska steza, vožnja po vozišču, semaforizirana križišča, križišča s prednostjo, zavijanje levo-desno itd.), ter seveda varnost otrok (gostota prometa, struktura vozil itd.), katere dodatno opremimo z »L« odsevnimi znaki, ki sporočajo ostalim udeležencem v prometu, da gre za začetnike oz. učence. Med usposabljanjem za vožnjo kolesa na javnih prometnih površinah moramo zagotoviti, da so na to opozorjeni tudi drugi udeleženci v prometu z ustrezno prometno signalizacijo (za to se lahko obrnemo na lokalne Svete za preventivo v cestnem prometu). En učitelj lahko spremlja naenkrat največ skupino 5 učencev hkrati, a so mu lahko v pomoč tudi zunanji sodelavci (predstavniki lokalnih Svetov za preventivo v cestnem prometu, člani kolesarskih mrež in društev, policija ter drugi prostovoljci). Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa svetuje, da učitelj najprej traso v okolici šole skupaj z učenci prehodi ter se z njimi pogovori o pravilnem ravnanju s kolesom na posameznih točkah, o potencialnih nevarnostih itd. Nato učitelj skupaj z učenci prevozi pot s kolesom tako, da je prvi v koloni in ga lahko učenci opazujejo. V nadaljevanju usposabljanja vozi učitelj za njimi, saj lahko tako nadzira njihovo ravnanje in ga po potrebi popravlja. Uspešnemu usposabljanju na javnih prometnih površinah sledi praktični del kolesarskega izpita, ko mora učenec samostojno pravilno izpeljati traso na kateri je potekalo usposabljanje. Učenec uspešno opravi praktično vožnjo kolesa v prometu, če zbere ustrezno število točk (več v konceptu). Za vrednotenje vožnje v cestnem prometu mora učitelj pripraviti ocenjevalni list, ki je prilagojen prometnim razmeram na trasi in je v pomoč ocenjevalcem na kolesarskem izpitu.

Učene uspešno opravi kolesarski izpit, ko je v skladu s kriteriji uspešno opravil teoretični del, praktično vožnjo kolesa na poligonu in praktično vožnjo s kolesom na kavnih prometnih površinah. Učenec tako prejme kolesarsko izkaznico, ki je dokazilo, da je usposobljen za samostojno vožnjo kolesa in je dokument, ki ga mora pri samostojni vožnji kolesa imeti vedno zraven.

Ne glede na to, da je učenec uspešno opravil kolesarski izpit, je smiselno otroka v začetku večkrat spremljati pri vožnji s kolesom. Tako mu bomo v pomoč pri obvladovanju tudi bolj prometno zahtevnih situacij, ki so zanj nova.

 

Vir: Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa (https://www.avp-rs.si/)