Pregled kolesa

Samo tehnično brezhibno kolo je varno kolo!

Pred začetkom kolesarjenja moramo poskrbeti, da je kolo tehnično brezhibno in da zadošča vsem zakonskim predpisom. Kolo najlažje pregledamo po M-metodi, ki smo jo opisali že v interaktivnem delovnem zvezku v tretjem poglavju. Takšen pregled je smiselno opraviti vedno, preden se odpravimo na kolo. Na ta način bomo najlažje preprečili neljube dogodke, ki so lahko posledice tehničnih pomanjkljivosti kolesa.

 

Pregled kolesa pred kolesarskim izpitom

 

Pregled in preverjanje tehnične brezhibnosti kolesa je tudi sestavni del kolesarskega izpita. Vsako kolo, s katerim se otrok odpravi na izpitno vožnjo, mora biti tehnično brezhibno. Agencija za varnost v prometu, natančneje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je v ta namen pripravil obrazec, ki nam pomaga, da ne pozabimo na katerega izmed ključnih elementov pregleda kolesa. Po opravljenem pregledu dobi vsako brezhibno kolo tudi nalepko, ki to potrjuje (nalepko pripravi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu).  

 

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/porocilo_o_pregledu_kolesa.gif