Lastnosti dobrega kolesarja

Otroci morajo za varno kolesarjenje razviti 4 ključne veščine, ki jih nato združijo v sistematične rutine, po katerih se na kolesu ves čas ravnajo.

Lastnosti dobrega kolesarja

 

  1. Opazovanje
  2. Pozicioniranje na vozišču
  3. Komunikacija z ostalimi udeleženci
  4. Poznavanje cestno prometnih predpisov

 

OPAZOVANJE

V prometu je bistvenega pomena opazovanje, saj imamo lahko le na ta način pregled nad okolico in se lahko primerno odzovemo. Otrokom je potrebno privzgojiti, da dobro in dovolj pogosto opazujejo svojo okolico. Še posebej pomembno je to v ključnih trenutkih: pričetku vožnje, ustavljanju, na križiščih, pri prehitevanjih in obvozih, vožnji v skupini, deljenju skupnega prostora itd.

 

POZICIONIRANJE NA VOZIŠČU

V prometu moramo poleg opazovanja biti še posebej pozorni na to, da zavzamemo ustrezno pozicijo na vozišču. Pri ustrezni poziciji nimamo v mislih samo izbora ustreznega prostora vožnje, temveč tudi način, kako ta prostor zavzamemo. Otroke moramo spodbujati, da so v prometu samozavestni, preudarni, dosledni in hkrati varni. Nič ni narobe, če se otrok raje ustavi, sestopi iz kolesa in varno ob kolesu prečka prometno cesto, če sam oceni, da je to zanj najbolj varno.

 

KOMUNIKACIJA Z OSTALIMI UDELEŽENCI V PROMETU

Komunikacija je ključna tako za dobre odnose v življenju, kakor tudi za varnost v prometu. V prometu je potrebno naše namere pravočasno in jasno komunicirati z ostalimi udeleženci v prometu, saj lahko le na ta način zagotovimo, da bomo vsi ravnali pravilno glede na cestno prometne predpise in poskrbeli za varnost vseh udeležencev v prometu. Od drugih ne moremo pričakovati, da bodo ustrezno ravnali, če jim mi pravočasno ne sporočimo, kaj nameravamo in kam smo namenjeni. Ena najpomembnejših prvin komunikacije je OČESNI STIK. Večina otrok je že udeležencev v prometu, peš gredo do šole itd. in že poznajo ta izraz. Pomembno je, da se zavedajo, da morajo tudi na kolesu z drugimi udeleženci vzpostaviti očesni stik. Le tedaj, ko se spogledamo, vemo zagotovo, da nas je drugi tudi zares opazil in lahko varno izvedemo naš manever.

 

POZNAVANJE CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Cestno prometni predpisi so skupek zakonov in predpisov, ki nam omogočajo jasna pravila in enostavno komunikacijo med vsemi udeleženci v prometu. Samo dobro poznavanje cestno prometnih predpisov nam omogoča varno in hkrati zabavno vožnjo s kolesom. Pomembno je, da jih otrokom približamo na pravi način. Otroci morajo razumeti, da je za sprejemanje pravih in s tem varnih odločitev pomembno poznavanje cestno prometnih pravil.