Sistematična rutina

Vse štiri veščine dobrega kolesarja morajo otroci znati združiti v tako imenovano sistematično rutino.

Vse štiri veščine dobrega kolesarja morajo otroci znati združiti v tako imenovano sistematično rutino, ki se je držijo ves čas kolesarjenja. Če sistematično rutino poenostavimo, lahko njene sestavne dele povzamemo takole:

  • Pogled nazaj
  • Komunikacija namere
  • Ustrezna pozicija na vozišču
  • Razumevanje pravil prednosti

Še posebej pomembna je sistematična rutina ob ključnih trenutkih kolesarjenja oz. natančneje na ključnih mestih v prometu: pričetek vožnje, ustavljanje, zavijanje, na križišču, pri prehitevanju in obvozu ovire, vožnji v skupini in deljenju skupnega prostora (peš cone, območja souporabe itd.). V veliko pomoč pri razvijanju in ponotranjenju sistematične rutine pri otrocih so lahko igre, ki se izvajajo na kolesu. Nekaj primerov takšnih iger bomo spoznali v nadaljevanju. Seveda pa je ključno, da otroci vozijo tudi v prometu, skupaj z učiteljem/staršem/mentorjem, ki jim pomaga razvijati in utrditi sistematične rutine. Pri tem pride najbolj do izraza učenje skozi prakso in pomen ponavljanja vaj.