Koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita v osnovni šoli

Osnovne šole ob pomoči staršev in občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter policije organizirajo pripravo učencev za samostojno vožnjo kolesa v cestnem prometu ter preverjanje znanja in sposobnosti za vožnjo.

Vsak učitelj na osnovni šoli, kateri želi izvajati program usposabljanja učencev za vožnjo s kolesom mora imeti opravljen seminar Zavoda za šolstvo RS in upoštevati koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita v osnovni šoli. Koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita v osnovni šoli je dokument, ki opredeljuje namene in splošne cilje, vsebine, metode in oblike dela na osnovnih šolah pri usposabljanju učencev za vožnjo kolesa. Na podlagi koncepta, katerega namen je usposobiti učenca za samostojno vožnjo v cestnem prometu in pridobitev kolesarske izkaznice, je pripravljen program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa.