Program usposabljanja učencev za vožnjo s kolesom

Program usposabljanja otrok za vožnjo kolesa je sestavljen iz treh delov: 1. Pridobivanje teoretičnih znanj in teoretični preizkus znanja 2. Praktični del na poligonu 3. Praktična vožnja v cestnem prometu, z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita

Program usposabljanja otrok za vožnjo kolesa je sestavljen iz treh delov:

  1. Pridobivanje teoretičnih znanj in teoretični preizkus znanja (15-20 ur) – izvaja se pri rednem pouku v osnovni šoli skladno z učnimi cilji predmetov.
  2. Praktični del na poligonu (spretnostnem poligonu, kateri dokaže otrokovo obvladovanje kolesa in prometnem poligonu, kateri dokaže otrokovo razumevanje cestno prometnih pravil ter ustrezno reagiranje v simuliranih situacijah cestnega prometa) (5 ur) – izvaja se na dnevih dejavnosti osnovnih šol.
  3. Praktična vožnja  v cestnem prometu, z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita (5 ur) – izvaja se kot posebna dejavnost.