Praktični del usposabljanja na poligonu

Praktično usposabljanje za vožnjo s kolesom se praviloma izvaja v petem razredu devetletne osnovne šole (posamezniki lahko opravljajo kolesarski izpit na predlog staršev in privolitvijo učiteljev tudi že prej). Praktični del usposabljanja se izvaja na spretnostnem poligonu in prometnem poligonu.

a) Spretnostni poligon za kolesarje

Poleg teoretičnega znanja se morajo učenci usposobiti tudi v obvladovanju kolesa. Kot že omenjeno lahko učenci kolesarske spretnosti razvijajo s pomočjo iger, katere smo opisali v enem izmed prejšnjih poglavji. Svoje spretnosti morajo učenci dokazovati na spretnostnem poligonu. Preden začnejo učenci z vožnjo in  vajami na spretnostnem poligonu je potrebno skupaj z njimi opraviti pregled tehnične brezhibnosti njihovih koles. Za vsako kolo posebej se beleži  Zapisnik o pregledu kolesa in če je kolo brezhibno pridobi nalepko Varno kolo. Učenci morajo na poligonu nujno uporabljati zaščitno kolesarsko čelado, kakor tudi kasneje v prometu.


Spretnostni poligon je pripravila in načrtovala Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Spretnostni poligon je sestavljen iz 11 ovir, ki simulirajo različne spretnosti potrebne za vožnjo kolesa v dejanskem prometu: zavijanje, vijuganje, vožnja če oviro, po klancu, vožnja z eno roko, vzdrževanje ravnotežja, ustavljanje itd. Natančna navodila kako postaviti spretnostni poligon z vsemi ovirami in sistem točkovanja najdete na tej povezavi.  Učenec mora uspešno zaključiti spretnostni poligon preden se odpravimo z njim v dejanski promet.


b) Prometni poligon za kolesarje


Po uspešno opravljenem usposabljanju na spretnostnem poligonu in preden začnejo z vožnjo v cestnem prometu, se učenci usposabljajo še na prometnem poligonu, kjer povežejo teoretično znanje s praktičnim. Prometni poligon omogoča učencem, da na varni površini preizkušajo osnovna prometna pravila za vožnjo kolesa, kot so pravilno vključevanje s kolesom v promet, zavijanje desno in levo, prepoznavanje in ustrezno ravnanje ob prometnih znakih, pravilo srečanja ter pravilo desnega, pravilo prednosti itd. Prometni poligon lahko pripravimo na šolskem dvorišču ali šolskem igrišču z relativno malo enostavnih pripomočkov. Učencem pripravimo posamezne oblike križišč v zmanjšanem merilu (križišče X, križišče T in krožno križišče). Na tako postavljenih križiščih lahko učenci vadijo in izvedejo vse tisto, kar mora kolesar obvladati za varno vožnjo v križiščih (pogled nazaj, nakazovanje smeri, zavzemanje pravilnega položaja pred in v križišču, vožnja v križišču), hkrati pa pridobijo tudi orientacijo, ki je potrebna za pravilno razvrščanje ter ustrezno vožnjo v križiščih. Na tej povezavi si lahko ogledate navodila vseh elementov za postavitev prometnega poligona za kolesarje.