Teoretični del usposabljanja

Usposabljanje za vožnjo kolesa se prične že v prvem razredu osnovne šole in se nadaljuje vse do tretjega razreda, predvsem s teoretičnim usposabljanjem in pridobivanjem znanja o prometnih znakih, prometnih pravilih in varnem ravnanju v prometu.

Teoretični del usposabljanja se izvaja navadno v četrtem razredu (nekatere pole izvedejo v petem razredu) devetletne osnovne šole in dodatno utrdi ter nadgradi predhodno pridobljena teoretična prometna znanja učencev, ki so jih pridobili pri rednem pouku in drugih dejavnostih v šoli. Teoretični del kolesarskega izpita in simulacija izpita (vaje, ki jih lahko rešujejo učenci) potekata preko spletnega portala Kolesar. Vaje iz poznavanja cestno prometnih predpisov so brezplačno dostopne vsem, da jih lahko učenci samostojno rešujejo in tako vadijo za izpit. Teoretični del kolesarskega izpita poteka preko spletnega portala Kolesar z vnaprej pripravljenimi  vprašanji, ki so naključno izbrana glede na posamezna področja CPP ter težavnosti vprašanj. Vsak učenec prejme 20 vprašanj, sistem pa avtomatično beleži posameznikov rezultat.