Kolesarski izpit

Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko v Sloveniji opravi otrok. Posledično je kolesarski izpit (kolesarska izkaznica) prvi pravi dokument, katerega si je otrok prislužil sam in mu daje določeno samostojnost, saj je lahko z njim samostojni udeleženec v cestnem prometu.

Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko v Sloveniji opravi otrok. Posledično je kolesarski izpit (kolesarska izkaznica) prvi pravi dokument, katerega si je otrok prislužil sam in mu daje določeno samostojnost, saj je lahko z njim samostojni udeleženec v cestnem prometu. Za otroka je kolesarski izpit na njegovi razvojni poti zelo pomemben, saj mu poleg pravice, da lahko sam sodeluje v cestnem prometu, jasno predstavi tudi dolžnost in odgovornost, ki iz te pravice izhaja.

Slovenska zakonodaja v Zakonu o voznikih (ZVoz) daje otroku, ki je star najmanj osem let, pravico, da v cestnem prometu samostojno vozi kolo, če je opravil teoretično in praktično usposabljanje za vožnjo kolesa ter je uspešno opravil kolesarski izpit. Za dokazovanje usposobljenosti in uspešno opravljenega kolesarskega izpita mora imeti pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico. Kolesarska izkaznica je uradni dokument, ki ga opredeljuje Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli, ki ga predpisuje minister, pristojen za šolstvo. Slovenija je posledično ena izmed redkih držav v Evropi, ki ima razvit sistem kolesarskih izpitov za otroke, kateri otrokom nato omogoča samostojno vožnjo v cestnem prometu. Kolesarske izpite so v  Sloveniji dolžne izvajati osnovne šole. Šola je dolžna starše seznaniti s konceptom usposabljanja za vožnjo kolesa in s potekom kolesarskega izpita. Straši oz. skrbniki otrok (učencev) morajo pisno soglašati, da se bo njihov otrok udeležil usposabljanja!