Kerékpáros infrastruktúra

A kerékpáros infrastruktúra elemeit minden kerékpárosnak ismernie kell, tekintettel arra, hogy amennyiben ezek rendelkezésre állnak, kerékpárral kötelező használni (egy esetet kivéve).

A KRESZ szerint amennyiben rendelkezésre áll kerékpáros infrastruktúra, főszabály szerint azt kell használni kerékpárral közlekedve, az alábbiak szerint.

25. § (2) Járművel az úttesten - az előzés és kikerülés esetét kivéve - annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. (…)

54.§ (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik - a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.

(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár nyomot is kijelöltek - ha a közúti jelzésekből más nem következik - a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.

Nagyon fontos minden kerékpáros – a gyerekek számára pedig főleg –, hogy tudja, miről lehet felismerni a kerékpáros infrastruktúrát, illetve azt is, hogy milyen szabályok vonatkoznak rá. Éppen az apró különbségek ismerete az, ami segíthet mindenki számára a biztonságos és szabályos közlekedésben. Fontos azonban az is, hogy elsősorban azokat a kerékpáros infrastruktúraelemeket ismerjék meg a gyerekek, amivel találkozhatnak is az adott településen (nagyobb településen érdemes az iskola tágabb környezetére koncentrálni). Érdemes az ismert környezetből vett konkrét példákat is bemutatni (fényképek, Google utcakép segítségével), vagy akár egy-egy tanóra keretében az utcán, élőben megnézni ezeket a helyszíneket.

 • A kerékpársávot, kerékpárutat, gyalog- és kerékpárutat (ideális esetben) közúti jelzőtáblák és útburkolati jelek is jelölik,
 • a gyalogos és kerékpáros zónát jelzőtábla,
 • a kerékpáros nyomot, a kerékpáros átvezetést, az előretolt kerékpáros felállóhelyet útburkolati jel jelöli.

 

Az alábbiakban a fentiek kerülnek részletesen kifejtésre.

A kerékpárút jellemzői:

 • az úttesttől mindig fizikailag el van választva valamilyen módon
 • közúti jelzőtábla tartozik hozzá (a tábla a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez), mely a kezdetét és végét is jelöli
 • útburkolati jel jelöli
 • kerékpárosként kötelező használni (egy kivétel: ha kerékpáros nyom van felfestve az úttestre, úgy ott is lehet haladni)
 • legfeljebb 30 km/óra sebességgel lehet rajta haladni
 • gyalogosok is használhatják bizonyos esetekben (lakott területen belül, ha nincs járda az út mellett, illetve lakott területen kívül minden esetben)
 • a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja

 

A gyalog- és kerékpárút jellemzői:

 • a gyalogos, a kerekes szék és a kétkerekű kerékpár közlekedésére kijelölt út
 • ha a gyalogos és a kerékpáros forgalmat burkolati jel választja el, a gyalogos és a kerékpáros csak az útnak a részére kijelölt részén közlekedhet
 • az úttesttől mindig fizikailag el van választva valamilyen módon
 • közúti jelzőtábla tartozik hozzá, mely a kezdetét és végét is jelöli
 • útburkolati jel jelöli
 • kerékpárosként kötelező használni (kivételek: ha kerékpáros nyom van felfestve az úttestre, úgy ott is lehet haladni, illetve ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek.)
 • legfeljebb 20 km/óra sebességgel lehet rajta haladni

 

  

Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna):

 • útjai a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos
 • a kerékpárosoknak az út számukra burkolati jellel elválasztott vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részén kell közlekedni, legfeljebb 20 km/óra sebességgel
 • az út egyéb részein a kerékpárosok - a gyalogosok veszélyeztetése nélkül - legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek
 • a kerékpárosok számára kijelölt útfelületen a gyalogosok nem közlekedhetnek

 

A kerékpársáv jellemzői:

 • az úttest része
 • közúti jelzőtábla tartozik hozzá, mely a kezdetét és végét is jelöli, továbbá tájékoztat a kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedéséről is
 • útburkolati jel jelöli
 • használata kötelező kerékpárral közlekedve
 • a kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni - az egyirányú forgalmú úton kijelölt kerékpársáv kivételével - az úttest menetirány szerinti jobb oldalának haladási irányával azonos irányban
 • a kerékpársávot az úttest többi részétől folytonos - az útkereszteződésnél, továbbá ahol a járművek várakozóhelyét az úttest széle és a kerékpársáv külső széle között jelölték ki, szaggatott - sárga vonal választja el

 

A nyitott kerékpársáv jellemzői:

 • a kerékpárosok közlekedésére kijelölt sáv
 • az úttesten felfestett fehér színű szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi
 • a nyitott kerékpársávot - az egy irányban vagy egymással szemben közlekedő járművek egymás mellett történő elhaladás ezt szükségessé teszi - más járművek is igénybe vehetik, az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett
 • a jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani
 • azaz a nyitott kerékpársáv abban különbözik a kerékpársávtól, hogy bizonyos esetekben más járművek is igénybe vehetik

 

A kerékpáros nyom

 • az úttesten kerékpárt és nyilat mutató sárga színű burkolati jellel kijelölt útfelület, amely
 • jelzi a kerékpárosok részére az úttesten történő haladásra ajánlott útfelületet;
 • az így megjelölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közlekedésével;
 • azaz mind a kerékpáros, mind a többi járművezető számára információt közöl;
 • praktikusan a következő helyzetekben lehet gyakran találkozni a kerékpáros nyommal:
  • kétirányú kerékpáros forgalom számára megnyitott egyirányú utcában mindkét irányban
  • kerékpáros közlekedésre ajánlott útvonalakon (általában kisebb forgalmú utcákban)
  • ritkán: kerékpárút, gyalog- és kerékpárút mellett az úttesten – ebben az esetben nem kötelező használni a kerékpáros infrastruktúrát

 

 

Kerékpáros átvezetés (utat keresztező kerékpárút) jellemzői:

 • útburkolati jel, amely az úttest két oldalán található kerékpárutat, gyalog- és kerékpárutat köti össze az úttesten keresztül
 • NEM jelenti azt, hogy a kerékpárosnak elsőbbsége van (azaz nem „kerékpáros zebra”)
 • akkor SEM, ha kijelölt gyalogos-átkelőhely mellett van felfestve
 • minden alkalommal fel kell mérni, hogy kinek van elsőbbsége
 • minden alkalommal fokozott figyelemmel kell megközelíteni akkor is, ha a kerékpárosnak van elsőbbsége:
  • jobbra, balra bekanyarodó járművek vezetői nem veszik figyelembe (sem a kerékpárutat, sem a kerékpárost nem veszik észre, mert nem része az úttestnek)
  • keresztező (mellékutcákból kihajtó) forgalom esetén – nem mindig veszik figyelembe a járművezetők a kerékpárutat elsőbbségadáskor; sokszor nem is látnák az úttest forgalmát, ha a kerékpáros átvezetés előtt megállnának
  • sokszor egyébként is takarásban van a kerékpáros az elkülönült infrastruktúrán (parkoló autók, sövénysor, fasor, beépítettség stb. miatt)

 

 

Előretolt kerékpáros felállóhely

 • a forgalomirányító fényjelző készülékkel szabályozott útkereszteződésben az út jobb szélén kijelölt kerékpáros nyomon vagy a kerékpársávon oda érkező és balra bekanyarodó kétkerekű kerékpárok a megállás helyét jelölő vonalak közötti, kerékpárt mutató sárga színű útburkolati jellel megjelölt úttest, melyre
 • csak a járművek forgalmát irányító fényjelző készülék piros fényjelzésének időtartamában szabad a többi jármű elé besorolva a továbbhaladáshoz felkészülni;
 • praktikusan tehát egy olyan útburkolati jelről van szó, amely a kerékpárosok továbbhaladását, de még inkább balra kanyarodását segíti lámpás kereszteződések esetében.