Kaj moramo storiti pri zavijanju?

Do sedaj smo spoznali predvsem pravila, ki se jih moramo kot kolesarji držati v prometu. Teoriji sledi praksa! Oglejmo si nekaj praktičnih situacij in kako se v njih ravnamo. Začnimo z zavijanjem. Pozorno si oglejmo spodnjo sliko in s klikom na pike odprimo možnosti ter izmed njih izberimo pravilen odgovor. Tako se bomo lažje spomnili, kaj moramo storiti, ko želimo zaviti desno!
 • Pogledamo nazaj čez desno ramo.
 • Pogledamo nazaj čez levo ramo.
 • Nakažemo smer z desno roko.
 • Nakažemo smer z levo roko.
 • Nakažemo smer z desno roko.
 • Pogledamo nazaj čez desno ramo.
 • Varno držimo krmilo in prilagodimo hitrost ovinku.
 • Pogledamo nazaj čez desno ramo.
 • Pospešimo do križišča.
 • Hitro zaviramo.
 • Ocenimo prednost vozil v križišču.
 • Nakažemo smer z desno roko.
 • Hitro pospešimo.
 • Pazimo na pešce.
 • Zavijemo desno v velikem loku.
 • Zavijemo v desno ob robniku.
 • Zavijemo desno v velikem loku.
 • Pogledamo nazaj čez desno ramo.

Zavijanje v desno je eden izmed osnovnih premikov s kolesom. Poglejmo, na kaj moramo biti pozorni, da lahko varno zavijemo s kolesom.

 

Pogledamo nazaj

Vedno moramo pogledati nazaj čez levo ramo, saj nas ogroža motorni promet predvsem od zadaj. Hkrati smo pozorni tudi na vse druge udeležence v prometu, seveda tudi spredaj.

 

Nakažemo smer z roko

Smer zavijanja moramo jasno in nedvoumno nakazati z iztegnjeno desno roko. Drugi udeleženci v prometu morajo vedeti, da bomo zavili desno.

 

Varno držimo krmilo

Pomembno je, da imamo med samim zavijanjem obe roki varno na krmilu. To nam omogoča boljše ravnotežje ob zaviranju in zavijanju v ovinek.

 

Upoštevanje prednostnih pravil in prometa

Preden zavijamo, se moramo vedno prepričati, kdo ima prednost v križišču. Če prednosti nimamo mi, upočasnimo in se po potrebi ustavimo ter počakamo druga vozila.

 

Zavijanje desno

Ko zavijamo desno, to naredimo vedno v majhnem loku ob robniku, da nismo na poti vozilom iz nasprotne smeri. Ob zavijanju desno imamo desni pedal v najvišjem položaju, da z njim morebiti ne zadenemo v robnik ali podrsamo po vozišču.

 

Pazimo na pešce

Pri zavijanju moramo biti posebej pozorni na pešce, katerim ob zavijanju sekamo pot. Če so pred prehodom (zebro) pešci, moramo ustaviti in jim dati prednost.

 

Sedaj pa poglejmo še zavijanje v levo! Pozorno si oglejmo spodnjo sliko in nato razvrstimo 7 osnovnih korakov zavijanja v levo v pravilni vrstni red.

 • Z upočasnjeno vožnjo previdno zapeljemo na križišče.
 • Ocenimo prednost vozil v križišču.
 • Ponovno pogledamo levo nazaj in nakažemo smer zavijanja z iztegnjeno levo roko.
 • Nakažemo spremembo smeri z iztegnjeno levo roko.
 • V pravilnem loku izpeljemo zavoj k desnemu robniku, ob katerem nadaljujemo vožnjo.
 • Ustrezno se razvrstimo na vozišču (če ni ločilne črte do sredine vozišča, sicer v bližino ločilne črte pasov oz. na sredino prometnega pasu za zavijanje levo).
 • Pripravimo se na zavijanje in pogledamo levo nazaj.

Zavijanje v levo v križišču, kjer ni kolesarske steze, je mnogo bolj zapleteno kot zavijanje v desno. Poglejmo, na kaj moramo biti pozorni, da lahko varno zavijemo v levo s kolesom.

 

Pogledamo nazaj

Vedno moramo pogledati nazaj čez levo ramo, saj nas ogroža motorni promet predvsem od zadaj. Hkrati smo pozorni tudi na vse druge udeležence v prometu, seveda tudi spredaj.

 

Nakažemo spremembo smeri z roko

Smer zavijanja in razvrščanja moramo jasno in nedvoumno nakazati z iztegnjeno levo roko. Drugi udeleženci v prometu morajo vedeti, da se bomo razvrstili levo po vozišču in se pripravili na zavijanje levo.

 

Ustrezno se razvrstimo na vozišču

Preden izvedemo dejansko zavijanje, se moramo ustrezno razvrstiti na vozišču. Zaradi varnosti se še enkrat ozremo nazaj. Razvrščanje levo bi bilo nevarno, če bi nas medtem kdo poskušal prehitevati. V primeru, da na vozišču ni ločilne črte, se pomaknemo do zamišljene sredine vozišča. Pozorni moramo biti, da nismo preveč levo, saj bi tako ovirali nasproti vozeča vozila. Kadar vozišče loči črta, ki označuje pasova, se pomaknemo v njeno bližino. V primeru, ko obstaja poseben pas za zavijanje v levo, se pomaknemo na sredino tega pasu.

 

Upoštevanje prednostnih pravil in prometa

Preden zavijamo, se moramo vedno prepričati, kdo ima prednost v križišču. Pri tem nam pomaga prometna signalizacija (prometni znaki, semaforji,…). Če prednosti nimamo mi, upočasnimo in se po potrebi ustavimo ter počakamo druga vozila.

 

Varno držimo krmilo

Pomembno je, da imamo med samim zavijanjem obe roki varno na krmilu. To nam omogoča boljše ravnotežje ob zaviranju in zavijanju v ovinek.

 

Ponovno nakažemo spremembo smeri z roko (če je potrebno)

Smer zavijanja in razvrščanja moramo jasno in nedvoumno nakazati z iztegnjeno levo roko. Vozniki za nami morajo vedeti, da se nahajamo na levi strani voznega pasu ( ali sredini vozišča), ker želimo zaviti levo.

 

Zavijanje levo

Zavijanje levo izvedemo v pravilnem loku z zavojem k desnemu robniku, ob katerem nadaljujemo vožnjo. Pozorni smo, da ne zavijemo na nasprotni vozni pas. Ob zavijanju levo imamo levi pedal v najvišjem položaju, da z njim morebiti ne podrsamo po vozišču.

 

Pazimo na pešce

Pri zavijanju moramo biti posebej pozorni na pešce, katerim ob zavijanju sekamo pot. Če so pred prehodom (zebro) pešci, moramo ustaviti in jim dati prednost.