Kje se lahko vozimo s kolesom?

Sedaj, ko poznamo osnovne prometne znake, se lahko posvetimo pravilom! Veliko informacij o pravilih bomo pridobili z vajo dopolnjevanja spodnjega besedila.
Kolesarji moramo za vožnjo uporabljati kolesarske pasove, kolesarske steze ali kolesarske poti, označene s prometnimi znaki in talnimi oznakami, ki smo jih že spoznali. Te površine lahko uporabljamo varno, saj na njih ni drugih voznikov, razen voznikov koles s pomožnim motorjem (do 25km/h), izjemoma tudi
 • pešci
 • avti
 • motoristi
. Torej, če obstaja
 • kolesarska steza
 • cesta
 • pločnik
se moramo voziti tam. Kjer teh površin ni, smemo kolesarji voziti po
 • vozišču ceste
 • pločniku
 • kolovozu
, če prometna signalizacija tega izrecno ne prepoveduje. Pravilno se vozimo ob desnem robu vozišča, približno
 • 1
 • 1,5
 • 2
meter od njegovega roba. So pa tudi vozišča, kjer je kolesarjenje strogo prepovedano. Tako se s kolesom ne smemo voziti po
 • hitrih cestah
 • cestah
 • kolovozu
in avtocestah. Prav tako je kolesarjenje prepovedano na pločniku, razen če je to dovoljeno s posebnim znakom
 • "površina za promet pešcev in kolesarjev"
 • "kolesarska pot ali steza"
 • "ločena pasova za pešce in kolesarje"
. Posebej pozorni moramo biti tudi v območjih za pešce, v katerih lahko kolesarimo, vendar moramo prilagoditi hitrost vožnje hitrosti hoje pešcev. Ne smemo jih ovirati ali ogrožati, saj imajo pešci prednost. Tudi ko kolesarimo izven območja za pešce, moramo paziti na hitrost vožnje. Hitrost, s katero vozimo, mora biti prilagojena stanju cestišča/kolesarske steze, gostoti prometa, vremenskim razmeram, vidljivosti in preglednosti cestišča/kolesarske steze, stanju kolesa in morebitnega tovora tako, da lahko v varni razdalji kolo ustavimo.