Kako ugotovimo, kdo ima v križišču prednost?

Dopolnimo spodnje besedilo in se spoznajmo s pravili, ki določajo prednost in kako se odzovemo v križiščih.
V cestnem prometu veljajo pravila, ki so temelj
 • varne
 • hitre
 • počasne
vožnje. Posebej pomembna so prometna pravila v križiščih. To so prometne površine, na katerih se združi ali križa več cest. Tam, kjer se poti udeležencev cestnega prometa sekajo, pride do TOČK MOŽNEGA TRČENJA (TMT) - več kot je udeležencev v križišču, več je TMT. Zaradi tega moramo biti na teh mestih posebej pozorni, dobro opazovati in upoštevati
 • cestna pravila
 • naše razpoloženje
 • želje drugih
, sicer bo prišlo do NESREČE. Da do nesreče ne bi prišlo, moramo upoštevati pravila o prednosti. Prometni znaki,
 • semaforji
 • velikost vozila
 • tip vozila
, policist ali pravilo desnega določajo, kdo ima prednost oz. kdo gre skozi križišče prvi, kdo drugi itn. Ko se približujemo križišču, moramo ugotoviti: 1. Kdo ima prednost? 2. Ali se lahko varno vključimo? 3. Ali so nas drugi udeleženci v prometu opazili? 4. Ali smo mi opazili vse ostale udeležence v prometu? 5. Ali drugi udeleženci v prometu res vedo, da imamo mi prednost? Zelo pomembno je, da se potrudimo vzpostaviti očesni stik z drugimi udeleženci v prometu, saj tako zagotovo vemo, da so nas opazili. Če
 • nismo
 • smo
 • želimo
prepričani, da so nas opazili, je bolje ustaviti in počakati. Za prednost v križiščih so posebej pomembni trije prometni znaki:
 • ustavi / stop
 • počasi
 • previdno
znak, znak za prednostno cesto in znak za križišče/cestni priključek s prednostno cesto. Prvi je edini
 • osemkotni
 • šestkotni
 • trikotni
znak, drugi, je edini
 • kvadratni
 • trikotni
 • okrogel
znak postavljen navpično, tretji pa edini narobe obrnjen
 • trikotnik
 • kvadrat
 • krog
. To je zelo pomembno, ker jih zaradi tega lahko prepoznamo, tudi če so vidni le od zadaj. To nam koristi predvsem, ko na glavni ulici ni posebnega znaka, se pa ta nahaja na stranski ulici in ga vidimo bočno (levo ali desno). Tako bomo vedeli, ali imamo prednost pred tistimi, ki prihajajo od tam. Če se v križišču nahaja znak za
 • križišče/cestni priključek s prednostno cesto
 • ustavi / stop
 • prednostna cesta
, moramo pred križiščem upočasniti. Ozremo se po križišču in če smo v križišču sami, lahko nadaljujemo z vožnjo. Če se v križišču na prednostni cesti nahaja še kakšno drugo vozilo, se ustavimo in počakamo, da zapusti križišče. Če se v križišču nahaja znak
 • ustavi/stop
 • križišče/cestni priključek s prednostno cesto
 • prednostna cesta
, moramo v križišču vedno ustaviti tako, da damo eno od stopal na cestišče. Nato se ozremo po križišču in če smo v križišču sami, lahko nadaljujemo z vožnjo. Če se v križišču na prednostni cesti nahaja še kakšno drugo vozilo, se ustavimo in počakamo, da zapusti križišče. Če na križišču ni prometnih znakov, semaforjev ali policista, ki usmerja promet, velja pravilo
 • desnega
 • levega
 • močnejšega
. To pravilo pomeni, da moramo vedno dati prednost vozilom, ki prihajajo z naše desne strani. Če se nahajamo v križišču in se približuje vozilo z naše leve, to pomeni, da imamo mi
 • prednost
 • odvzem prednosti
 • moramo ustaviti in sestopiti
.